BADANIA NIENISZCZĄCE

Badania nieniszczące umożliwiają  wykrycie niezgodności  w badanym materiale, złączu spawanym, odlewie czy odkuwce  bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych. Dzięki badaniom nieniszczącym można monitorować cały cykl życia produktu i eliminować ewentualne wady powstałe podczas jego eksploatowania. Przeprowadzanie badań nieniszczących na każdym etapie wytwarzania bądź eksploatacji gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz jakości badanego elementu.
Do wykrywania niezgodności występujących w złączach spawanych stosuje się różne metody badań dobierane w zależności od ich rodzaju. Nasza firma zajmuje się przeprowadzaniem następujących badań nieniszczących  zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:

Badania wizualne (VT)

Badania wizualne są podstawowym badaniem stosowanym do wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych. Polegają one na ocenie powierzchni badanej (np. złącza spawanego) przy pomocy oka nie uzbrojonego lub uzbrojonego w specjalne przyrządy takie jak mikroskopy, endoskopy, lupy, lusterka inspekcyjne.
Celem badań jest ocena stanu powierzchni (np.: zmiany korozyjne czy erozyjne, pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, połączeń (zwłaszcza spawanych), jak również kontroli obiektu po jego naprawie.

Badania penetracyjne (PT)

Wykorzystywane do wykrywania nieciągłości spawalniczych (nieciągłości materiału) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Metoda jest stosowana przede wszystkim do materiałów metalowych (złączy spawanych, odlewów, odkówek) lecz może być także stosowana do innych materiałów. Jedynym ograniczeniem odnośnie badań penetracyjnych  jest  porowatość badanego materiału.

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Metodą magnetyczno proszkową badamy złącza spawane oraz odlewy i odkuwki wykonane z materiałów ferromagnetycznych. Badania  polegają na wzbudzaniu pola magnetycznego w badanych złączach, a co za tym idzie na wykrywaniu magnetycznych strumieni rozproszenia oraz zmian w układzie proszku magnetycznego, w miejscu gdzie występują niezgodności (wady). W przeciwieństwie do badań penetracyjnych, wykorzystanie metody magnetyczno proszkowej pozwala również na znajdywanie wad materiałowych do około 2 mm głębokości pod badaną powierzchnią. Ograniczeniem metody jest możliwość badania jedynie materiałów ferromagnetycznych nie jest możliwe więc przebadanie materiałów aluminiowych, z miedzi, magnezu i ze stali austenitycznej.

Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania ultradźwiękowe opierają sie na wykorzystaniu zjawisk towarzyszących wytwarzaniu i rozchodzeniu się drgań mechanicznych o częstotliwości pnaddźwiękowej, tj o częstotliwości ponad 16 000Hz. Badania ultradźwiękowe należą do metod badań nieniszczących, które informują o stanie w jakim znajduje się cała objętość kontrolowanego elementu oraz pozwalają na określenie ilości, wielkości i rozmieszczenia nieciągłości w materiale. Metoda ultradźwiękowa jest powszechnie uznana i stosowana w przemyśle hutniczym, maszynowym i transporcie, w kontroli jakości produkowanych wyrobów i półwyrobów oraz do wykrywania i obserwacji zachowania się niezgodności w pracujących już konstrukcjach.

Ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT)

Ultradźwiękowe pomiary grubości polegają na pomiarze grubości obiektu przy wykorzystaniu podłużnych fal ultradźwiękowych i pomiarze czasu przejścia fali przez badany obiekt.
Metoda pozwala na określenie grubości ścianek rur, rurociągów, zbiorników, płyt i blach, odlewów i innych wyrobów. Jest stosowana podczas procesów wytwarzania i eksploatacji w przypadkach, w których możliwy jest jednostronny dostęp do badanego obiektu.

GALERIAZDJĘĆ

Profesjonalne badanie spawów i spoin metodą nieniszczącą. Działamy na obszarze całego kraju z nastawieniem na region województwa Śląskiego (Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bytom oraz Tarnowskie Góry itd)